نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* به مناسبت سالروز ولادت حضرت رسول اکرم(ص) امام خمینی خطاب به مسلمانان ایران و جهان پیامی فرستادند. امام خمینی ضمن تبریک فرارسیدن پانزدهمین قرن هجری، پشتیبانی خود را از مبارزات ملت های مسلمان بویژه ملت های لبنان، فلسطین و افغانستان ابراز داشتند.

* امام خمینی، ریاست جمهوری ابوالحسن بنی صدر را تنفیذ کردند. امام خمینی در حکم تنفیذ خود از همه متفکران و دانشمندان و احزاب اسلامی و سیاسی و قوای انتظامی خواستند که با حسن نیت از ایشان پشتیبانی کنند و از تفرقه و کارشکنی بپرهیزند.

* در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری بنی صدر با حضور رئیس جمهور منتخب، اعضای شورای انقلاب، هیأت دولت و جمعی از خبرنگاران در محل بیمارستان قلب، امام خمینی خطاب به آقای بنی صدر فرمودند از ریاست طلبی، حب دنیا و غرور بپرهیزد.

* به مناسبت سالروز ولادت حضرت رسول اکرم(ص) امام خمینی خطاب به مسلمانان ایران و جهان پیامی فرستادند. امام خمینی ضمن تبریک فرارسیدن پانزدهمین قرن هجری، پشتیبانی خود را از مبارزات ملت های مسلمان بویژه ملت های لبنان، فلسطین و افغانستان ابراز داشتند.
* امام خمینی، ریاست جمهوری ابوالحسن بنی صدر را تنفیذ کردند. امام خمینی در حکم تنفیذ خود از همه متفکران و دانشمندان و احزاب اسلامی و سیاسی و قوای انتظامی خواستند که با حسن نیت از ایشان پشتیبانی کنند و از تفرقه و کارشکنی بپرهیزند.
* در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری بنی صدر با حضور رئیس جمهور منتخب، اعضای شورای انقلاب، هیأت دولت و جمعی از خبرنگاران در محل بیمارستان قلب، امام خمینی خطاب به آقای بنی صدر فرمودند از ریاست طلبی، حب دنیا و غرور بپرهیزد.