نسخه چاپی | ارسال به دوستان

تألیف رساله تعادل و تراجیح

امام خمینی تألیف رساله «تعادل و ترجیح» را به پایان بردند. (حوزه؛ 96 / 287)