نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* با ارسال نامه ای امام خمینی از آقای سیدابراهیم حق شناس و سایر طبقات اهالی جهرم به مناسبت ارسال تلگرام تسلیت در مورد شهادت استاد مطهری، تشکر کردند.

* با ارسال نامه ای امام خمینی از آقای حاج شیخ علی انصاری و سایر علمای اعلام و طبقات مختلف اهواز به مناسبت ارسال تلگرام تسلیت در مورد شهادت استاد مطهری، تشکر کردند.

* با ارسال نامه ای امام خمینی از آقای حاج آقاعطاءالله اشرفی اصفهانی و سایر علمای کرمانشاه به مناسبت ارسال تلگرام تسلیت در مورد شهادت استاد مطهری تشکر کردند.

* در پاسخ به تلگرام تسلیت آقای افقهی به مناسبت شهادت استاد مطهری، امام خمینی با ارسال نامه ای از ایشان تشکر کردند.

* دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران با امام خمینی در قم دیدار کردند. امام ضمن اشاره به پیشگامی علما در مبارزه با دودمان پهلوی، جدایی روحانی و دانشگاهی از یکدیگر را نقشه ای حساب شده دانستند و خواستار وحدت اقشار مختلف ملت در برابر توطئه های عوامل چپ نمای آمریکا شدند.

* گروهی از بانوان دارالمؤمنین ساری با امام خمینی در قم دیدار کردند. امام فرمودند: «شما خانم های عزیز در این نهضت سهیم هستید بلکه پیشقدم بودید».

* پاسداران کمیته مولوی تهران با امام خمینی در قم دیدار کردند.

* بانوان شهرهای قصر شیرین و ساری با امام خمینی در قم دیدار کردند. امام با اشاره به میزان خرابی های برجای مانده ا

* با ارسال نامه ای امام خمینی از آقای سیدابراهیم حق شناس و سایر طبقات اهالی جهرم به مناسبت ارسال تلگرام تسلیت در مورد شهادت استاد مطهری، تشکر کردند.
* با ارسال نامه ای امام خمینی از آقای حاج شیخ علی انصاری و سایر علمای اعلام و طبقات مختلف اهواز به مناسبت ارسال تلگرام تسلیت در مورد شهادت استاد مطهری، تشکر کردند.
* با ارسال نامه ای امام خمینی از آقای حاج آقاعطاءالله اشرفی اصفهانی و سایر علمای کرمانشاه به مناسبت ارسال تلگرام تسلیت در مورد شهادت استاد مطهری تشکر کردند.
* در پاسخ به تلگرام تسلیت آقای افقهی به مناسبت شهادت استاد مطهری، امام خمینی با ارسال نامه ای از ایشان تشکر کردند.
* دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران با امام خمینی در قم دیدار کردند. امام ضمن اشاره به پیشگامی علما در مبارزه با دودمان پهلوی، جدایی روحانی و دانشگاهی از یکدیگر را نقشه ای حساب شده دانستند و خواستار وحدت اقشار مختلف ملت در برابر توطئه های عوامل چپ نمای آمریکا شدند.
* گروهی از بانوان دارالمؤمنین ساری با امام خمینی در قم دیدار کردند. امام فرمودند: «شما خانم های عزیز در این نهضت سهیم هستید بلکه پیشقدم بودید».
* پاسداران کمیته مولوی تهران با امام خمینی در قم دیدار کردند.
* بانوان شهرهای قصر شیرین و ساری با امام خمینی در قم دیدار کردند. امام با اشاره به میزان خرابی های برجای مانده از رژیم سابق فرمودند: «بعد از انقلاب آشفتگی دارد، این آشفتگی را همه باید تحمل بکنیم ... همه باید با هم دست به هم بدهیم، کار را انجام بدهیم».
* نمایندگان ایلات زراسوند بختیاری در چهارمحال و خوزستان و پرسنل پادگان های فارس با امام خمینی در قم دیدار کردند. امام فرمودند: «من می دانم به شما ایلات چه فشاری آمد ... لکن پنجاه و چند سال به این مصیبت ها صبر کردید». امام اظهار امیدواری کردند که امور به تدریج اصلاح شود.
* دانشجویان دانشکده پزشکی آیت الله طالقانی و سربازان پادگان های شیراز با امام خمینی در مدرسه فیضیه دیدار کردند. امام با اشاره به حرکات مذبوحانه گروهک ها فرمودند: «این انگل های جامعه ... می خواهند نفت ما را باز به جیب آمریکا بریزند».