نسخه چاپی | ارسال به دوستان

به مناسبت شهادت آقایان فلاحی رئیس ستاد ارتش و نامجو و فکوری از فرماندهان ارتش و کلاهدوز قائم مقام سپاه در اثر سانحة سقوط هواپیما، امام خمینی پیامی فرستادند. فرمودند: «... ما اگر چه عزیزان ارزشمندی را از دست دادیم، لکن هدف به قوت خود باقی و فرزندان اسلام با ارادة آهنین و تصمیم قاطع از اسلام و میهن خود دفاع می‏کنند... تا کوردلان و منافقان و پناهندگان در دامن غرب بدانند تا ملت ایران و قوای مسلح شجاع زنده است برای غرب و شرق غربزده و شرق‏زده در کشور بقیه‏الله العظم جایی نیست...».

به مناسبت شهادت آقایان فلاحی رئیس ستاد ارتش و نامجو و فکوری از فرماندهان ارتش و کلاهدوز قائم مقام سپاه در اثر سانحة سقوط هواپیما، امام خمینی پیامی فرستادند. فرمودند: «... ما اگر چه عزیزان ارزشمندی را از دست دادیم، لکن هدف به قوت خود باقی و فرزندان اسلام با ارادة آهنین و تصمیم قاطع از اسلام و میهن خود دفاع می‏کنند... تا کوردلان و منافقان و پناهندگان در دامن غرب بدانند تا ملت ایران و قوای مسلح شجاع زنده است برای غرب و شرق غربزده و شرق‏زده در کشور بقیه‏الله العظم جایی نیست...».