نسخه چاپی | ارسال به دوستان

اقشار مختلف مردم و نمایندگان شوراهای اسلامی روستایی سراسر کشور با امام خمینی دیدار کردند؛ امام با اشاره به ترور و شهادت شهیدهاشمی نژاد به دست عوامل منافقین و با اشاره به سالروز شهادت امام جواد (ع) فرمودند: «... امروز در شهادت سلف صالح، این خلف صالح و متعهد، از ما گرفته شد... اینها می‏خواهند با کشتن یکی از اولاد رسول‏الله، نگذارند صدام شکست بخورد... اینها خیال می‏کنند با کشتن یک فرد ولو اینکه هرچه بزرگ باشد و متعهد، مردم ما از رأی دادن به ریاست جمهوری و از حاضر شدن پای صندوق‏ها سست می‏شوند! این هم یک خیال باطل است...».

اقشار مختلف مردم و نمایندگان شوراهای اسلامی روستایی سراسر کشور با امام خمینی دیدار کردند؛ امام با اشاره به ترور و شهادت شهیدهاشمی نژاد به دست عوامل منافقین و با اشاره به سالروز شهادت امام جواد (ع) فرمودند: «... امروز در شهادت سلف صالح، این خلف صالح و متعهد، از ما گرفته شد... اینها می‏خواهند با کشتن یکی از اولاد رسول‏الله، نگذارند صدام شکست بخورد... اینها خیال می‏کنند با کشتن یک فرد ولو اینکه هرچه بزرگ باشد و متعهد، مردم ما از رأی دادن به ریاست جمهوری و از حاضر شدن پای صندوق‏ها سست می‏شوند! این هم یک خیال باطل است...».