نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* در پاسخ به پیام تبریک شیخ زایدبن سلطان آل نهیان رئیس دولت امارات متحده عربی به محضر امام خمینی به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان امام خمینی پیام تشکری برای وی ارسال کردند و حلول ماه رمضان را متقابلاً تبریک گفتند.

* در پاسخ به پیام تبریک شیخ رشیدبن سعید آل مکتوم، نایب رئیس دولت امارات متحده به محضر امام خمینی به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان امام خمینی پیام تشکری برای وی ارسال کردند و متقابلاً تبریک گفتند.

* در پاسخ به پیام تبریک شیخ زایدبن سلطان آل نهیان رئیس دولت امارات متحده عربی به محضر امام خمینی به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان امام خمینی پیام تشکری برای وی ارسال کردند و حلول ماه رمضان را متقابلاً تبریک گفتند.
* در پاسخ به پیام تبریک شیخ رشیدبن سعید آل مکتوم، نایب رئیس دولت امارات متحده به محضر امام خمینی به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان امام خمینی پیام تشکری برای وی ارسال کردند و متقابلاً تبریک گفتند.