نسخه چاپی | ارسال به دوستان

نقش وحدت حوزه و دانشگاه- جریان دسته بندى و حزب بازى

1.امام خمینی در سخنرانی در جمع اعضای انجمن اسلامی دانشگاه تربیت معلم ضمن بیان جریان دسته بندی و حزب بازی موجود در کشور، بر اهمیت وحدت حوزه و دانشگاه تأکید کرده و به عناوین ذیل پرداختند:

ضرر عالِم غیر مهذّب، خطر حوزه و دانشگاه براى جهانخواران، اختلاف افکنى میان حوزه و دانشگاه و دیگر توده ها، از دستاوردهاى انقلاب‏، گروههاى از راه رسیده، گروهگرایى براى اختلاف افکنى، نفتخواران در سوگ نفت ایران، توطئه هاى مخالفین اسلام، جدایى توده‏ ها از یکدیگر، منشأ شکست انقلاب‏ (صحیفه امام؛ ج 8، ص 310-316)

2.امام خمینی در دیدار با هیأتی از کشور عمان بر موضوع اتحاد، عامل پیروزی کشورهای اسلامی تأکید کردند. (صحیفه امام؛ ج 8، ص 307-309)

3.امام خمینی در پیامی به پاسداران انقلاب اسلامی به تشریح وظایف پاسداران در برابر اسلام و انقلاب پرداختند. (صحیفه امام؛ ج 8، ص 305-306)