نسخه چاپی | ارسال به دوستان

امام خمینی با درخواست رئیس دیوان عالی کشور مبنی بر آزادی 31 نفر از محکومان دادگستری موافقت کردند.

امام خمینی با درخواست رئیس دیوان عالی کشور مبنی بر آزادی 31 نفر از محکومان دادگستری موافقت کردند.