نسخه چاپی | ارسال به دوستان

آقای کروبی نمایندة امام و سرپرست بنیاد شهید، رفیق دوست وزیر سپاه پاسداران، خانواده‏های شهدای حمله موشکی شهرهای نهاوند، مسجد سلیمان، اندیمشک، بهبهان، با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی فرمودند: «اینهایی که الآن در دنیا فساد راه می‏اندازند... قدرت دارند [اما] انسانیت ندارند...». امام با اشاره به ورود نیروهای آمریکایی به لبنان فرمودند: «... آمده‏اند به بیروت... برای اینکه [می گویند] ما می‏خواهیم صلح در لبنان باشد... شما صلح‏طلب نیستید. بر فرض اینکه باشید، آمدن شما به چه مناسبت [است] در کشورهای دیگر؟». امام با اشاره به بمباران مناطق مسکونی از سوی نیروهای صدامی فرمودند: «صدام... در... جنگ هر وقت شکست بخورد یک صدمه‏ای به مردم عادی و به مسلمین و به زن و بچة مردم وارد می‏کند...». امام خمینی خطاب به رزمندگان اسلام فرمودند: «شما انتقامتان را از صدام بگیرید... توجه کنید که مبادا حتی یک گلوله به طرف شهرهای اینها بیندازید... ما جهات انسانی را تا مرز شهادت و فوت باید حفظ کنیم...».

آقای کروبی نمایندة امام و سرپرست بنیاد شهید، رفیق دوست وزیر سپاه پاسداران، خانواده‏های شهدای حمله موشکی شهرهای نهاوند، مسجد سلیمان، اندیمشک، بهبهان، با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی فرمودند: «اینهایی که الآن در دنیا فساد راه می‏اندازند... قدرت دارند [اما] انسانیت ندارند...». امام با اشاره به ورود نیروهای آمریکایی به لبنان فرمودند: «... آمده‏اند به بیروت... برای اینکه [می گویند] ما می‏خواهیم صلح در لبنان باشد... شما صلح‏طلب نیستید. بر فرض اینکه باشید، آمدن شما به چه مناسبت [است] در کشورهای دیگر؟». امام با اشاره به بمباران مناطق مسکونی از سوی نیروهای صدامی فرمودند: «صدام... در... جنگ هر وقت شکست بخورد یک صدمه‏ای به مردم عادی و به مسلمین و به زن و بچة مردم وارد می‏کند...». امام خمینی خطاب به رزمندگان اسلام فرمودند: «شما انتقامتان را از صدام بگیرید... توجه کنید که مبادا حتی یک گلوله به طرف شهرهای اینها بیندازید... ما جهات انسانی را تا مرز شهادت و فوت باید حفظ کنیم...».