نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* امام خمینی به آقای شیخ احمد آذری قمی دستور دادند هرچه زودتر به وضع زندانیان رسیدگی نمایند؛ امام در فرمان خود یادآور شدند که: «... کسانی که مجرم شناخته نشده‏اند با قید کفالت آزاد گردند و صرفِ [کمبود] کادر قضایی و بازپرسی دادسرا... مجوز نگهداری متهمین در بلاتکلیفی نمی‏باشد».

* طی حکمی امام خمینی آقای سیدمحمد جعفری ورامینی را مأمور رسیدگی به امور رفاهی زندانیان و تسریع در کار آنان فرمودند.

* مسئولان و کارکنان مجله خواندنی ها با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی رسالت مطبوعات و رسانه های عمومی را خدمت به کشور توصیف کردند.

* طی حکمی به آقای هادی نیری، امام خمینی به ایشان دستور دادند که به شهر میانه بروند. امام در فرمان خود یادآور شدند: «... با توجه به وضع منطقه و حساسیت زمان و علاقه اهالی محترم شهر میانه... لازم است مجدداً بدان شهر مراجعت نموده و کماکان به اصلاح امور اجتماعی و مذهبی مشغول شوید...».

* مردم و پاسداران حصارک کرج با امام خمینی دیدار کردند. امام دربارة لزوم حفظ وحدت کلمه و حفظ حرمت اسلام و اصلاح خویشتن برای آنان سخنرانی کردند.

* بانوان مکتب ولی عصر با امام خمینی دیدار کردند. امام ضمن بیاناتشان به تبیین حقیقت آزادی غربی و آزادی اسلامی پرداختند.

* امام خمینی به آقای شیخ احمد آذری قمی دستور دادند هرچه زودتر به وضع زندانیان رسیدگی نمایند؛ امام در فرمان خود یادآور شدند که: «... کسانی که مجرم شناخته نشده‏اند با قید کفالت آزاد گردند و صرفِ [کمبود] کادر قضایی و بازپرسی دادسرا... مجوز نگهداری متهمین در بلاتکلیفی نمی‏باشد».
* طی حکمی امام خمینی آقای سیدمحمد جعفری ورامینی را مأمور رسیدگی به امور رفاهی زندانیان و تسریع در کار آنان فرمودند.
* مسئولان و کارکنان مجله خواندنی ها با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی رسالت مطبوعات و رسانه های عمومی را خدمت به کشور توصیف کردند.
* طی حکمی به آقای هادی نیری، امام خمینی به ایشان دستور دادند که به شهر میانه بروند. امام در فرمان خود یادآور شدند: «... با توجه به وضع منطقه و حساسیت زمان و علاقه اهالی محترم شهر میانه... لازم است مجدداً بدان شهر مراجعت نموده و کماکان به اصلاح امور اجتماعی و مذهبی مشغول شوید...».
* مردم و پاسداران حصارک کرج با امام خمینی دیدار کردند. امام دربارة لزوم حفظ وحدت کلمه و حفظ حرمت اسلام و اصلاح خویشتن برای آنان سخنرانی کردند.
* بانوان مکتب ولی عصر با امام خمینی دیدار کردند. امام ضمن بیاناتشان به تبیین حقیقت آزادی غربی و آزادی اسلامی پرداختند.