نسخه چاپی | ارسال به دوستان

امام خمینی در نامه ای به آقای محمد کیایی نژاد از تسلیت ایشان به مناسبت شهادت سید مصطفی خمینی تشکر کردند.

امام خمینی در نامه ای به آقای محمد کیایی نژاد از تسلیت ایشان به مناسبت شهادت سید مصطفی خمینی تشکر کردند.