نسخه چاپی | ارسال به دوستان

در پی نامه 135 نفر از نمایندگان مجلس به محضر امام خمینی مبنی بر موفق بودن دولت میرحسین موسوی و اظهار نگرانی از تغییر وی امام خمینی در نامه‏ای خطاب به آنان فرمودند: «به آقایانی که نظر خواسته‏اند ازآن جمله جناب حجت الاسلام آقای مهدوی و بعضی آقایان دیگر عرض کردم که آقای مهندس موسوی را شخصی متدین و معتقد و در وضع بسیار پیچیده کشور دولت ایشان را موفق می‏دانم و در حال حاضر تغییر آن را صلاح نمی‏دانم، ولی حق انتخاب با جناب آقای رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی است».

در پی نامه 135 نفر از نمایندگان مجلس به محضر امام خمینی مبنی بر موفق بودن دولت میرحسین موسوی و اظهار نگرانی از تغییر وی امام خمینی در نامه‏ای خطاب به آنان فرمودند: «به آقایانی که نظر خواسته‏اند ازآن جمله جناب حجت الاسلام آقای مهدوی و بعضی آقایان دیگر عرض کردم که آقای مهندس موسوی را شخصی متدین و معتقد و در وضع بسیار پیچیده کشور دولت ایشان را موفق می‏دانم و در حال حاضر تغییر آن را صلاح نمی‏دانم، ولی حق انتخاب با جناب آقای رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی است».