نسخه چاپی | ارسال به دوستان

انتخاب امام خمینی و جمعی از بزرگان حوزه توسط آیت الله بروجردی جهت ساماندهی و اصلاح و اداره امور آموزشی حوزة علمیه.

انتخاب امام خمینی و جمعی از بزرگان حوزه توسط آیت الله بروجردی جهت ساماندهی و اصلاح و اداره امور آموزشی حوزة علمیه.