نسخه چاپی | ارسال به دوستان

مشکلات اقتصادى مردم و برگزارى جشنهاى شاهنشاهى و وجوب قیام علما

امام خمینی در سخنرانی ای که به مناسبت جشنهای 2500 ساله شاهنشاهی در جمع روحانیون و طلاب نجف داشتند ضمن بیان مشکلات اقتصادی مردم بر وجوب قیام علما تأکید کرده و به تشریح عناوین ذیل پرداختند: 

بالاترین مصیبت اسلام سلب حکومت از حضرت امیر (ع)، جلوه‏ ای از حکومت اسلامى على (ع)، رابطه مؤمن و قانون، شاهنشاهى روسیاه‏، براى این حکومتها عزا باید گرفت‏، نجف را بیدار کنید، لزوم اعتراض دسته جمعى روحانیت به جشنهاى 2500 ساله، توطئه‏هاى اسرائیل علیه اسلام، وظیفه روحانیت دخالت در سیاست است، قیام سید الشهداء هم براى تشکیل حکومت بود (صحیفه امام؛ ج 2، ص 358-373)