نسخه چاپی | ارسال به دوستان

آیت الله حکیم با ارسال پیامی به امام خمینی ضمن ابراز همدردی با ایشان در مورد واقعه فیضیه، کلیه آیات عظام و علما را دعوت به مهاجرت به عتبات عالیات نمود.

آیت الله حکیم با ارسال پیامی به امام خمینی ضمن ابراز همدردی با ایشان در مورد واقعه فیضیه، کلیه آیات عظام و علما را دعوت به مهاجرت به عتبات عالیات نمود.