نسخه چاپی | ارسال به دوستان

به مناسبت شهادت آقای سیدعارف حسینی، امام خمینی پیامی خطاب به ملت مسلمان پاکستان و علمای اسلام فرستادند. امام خمینی در بخشی از پیام خود فرمودند: «امروز استکبار شرق و غرب چون از رویارویی مستقیم با جهان اسلام عاجز مانده است راه ترور و از میان بردن شخصیت‏های دینی و سیاسی را از یک طرف و نفوذ و گسترش فرهنگ آمریکایی را از طرف دیگر به آزمایش گذاشته‏اند».

به مناسبت شهادت آقای سیدعارف حسینی، امام خمینی پیامی خطاب به ملت مسلمان پاکستان و علمای اسلام فرستادند. امام خمینی در بخشی از پیام خود فرمودند: «امروز استکبار شرق و غرب چون از رویارویی مستقیم با جهان اسلام عاجز مانده است راه ترور و از میان بردن شخصیت‏های دینی و سیاسی را از یک طرف و نفوذ و گسترش فرهنگ آمریکایی را از طرف دیگر به آزمایش گذاشته‏اند».