نسخه چاپی | ارسال به دوستان

اعضای ستاد پیگیری فرمان امام آقایان موسوی اردبیلی میرحسین موسوی، امامی کاشانی، محقق داماد، ناطق نوری و آقازاده و هیأت‏های منتخب این ستاد برای رسیدگی به تخلفات در 18 استان به محضر امام خمینی رسیدند. امام ضمن سخنانشان در مورد علت انحلال هسته‏های گزینش فرمودند: «در جمهوری اسلامی غیر از گروهک‏هایی که می‏خواهند به اسلام مسلمین ضرر و زیان بزنند نباید دنبال عیب دیگران رفت. باید آبروی مردم را حفظ کنید... در مورد هیأت‏های گزینش که قبلاً بوده‏اند... احتمال آن می‏رفت که عده‏ای در میان آنها نفوذ کرده باشند صلاح بود که آنها را منحل اعلام کنم... بعضی از مسائل گزینش بسیار بد بود و احتمال می‏رفت که افراد فاسدی بخواهند ما را از بین ببرند... مسائلی از قبیل این که شماره شناسنامه فلانی چند است یا فلان کس در کجا شهید شده... این گونه مطالب به نام مکتب خجالت آور است... من نگرانی‏ام این بود... کتاب‏ها و جزواتی به اسم اسلام منتشر شود... و عده‏ای هم بگویند اگر اینها عیب داشتند جواب آنها را می‏دادند ... برنامه دشمنان ما این است که کشور ما را از داخل خراب کنند...».

اعضای ستاد پیگیری فرمان امام آقایان موسوی اردبیلی میرحسین موسوی، امامی کاشانی، محقق داماد، ناطق نوری و آقازاده و هیأت‏های منتخب این ستاد برای رسیدگی به تخلفات در 18 استان به محضر امام خمینی رسیدند. امام ضمن سخنانشان در مورد علت انحلال هسته‏های گزینش فرمودند: «در جمهوری اسلامی غیر از گروهک‏هایی که می‏خواهند به اسلام مسلمین ضرر و زیان بزنند نباید دنبال عیب دیگران رفت. باید آبروی مردم را حفظ کنید... در مورد هیأت‏های گزینش که قبلاً بوده‏اند... احتمال آن می‏رفت که عده‏ای در میان آنها نفوذ کرده باشند صلاح بود که آنها را منحل اعلام کنم... بعضی از مسائل گزینش بسیار بد بود و احتمال می‏رفت که افراد فاسدی بخواهند ما را از بین ببرند... مسائلی از قبیل این که شماره شناسنامه فلانی چند است یا فلان کس در کجا شهید شده... این گونه مطالب به نام مکتب خجالت آور است... من نگرانی‏ام این بود... کتاب‏ها و جزواتی به اسم اسلام منتشر شود... و عده‏ای هم بگویند اگر اینها عیب داشتند جواب آنها را می‏دادند ... برنامه دشمنان ما این است که کشور ما را از داخل خراب کنند...».