نسخه چاپی | ارسال به دوستان

کلیه مسئولان بلندپایه نظام جمهوری اسلامی مقامات کشوری و لشکری و رؤسای ادارات نهادها و سازمان‏ها و اقشار مختلف مردم به مناسبت عید سعید قربان با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی ضمن تبریک عید قربان با اشاره به فعالیت‏های تفرقه افکنانه بعضی از عناصر در ضمن مراسم حج و جسارت به معتقدات تشیع فرمودند: «آن آخوند احمقی که در یک همچو مقطع زمانی به بعضی مقدسات شیعه جسارت می‏کند درصدد این است که در مقابل او هم یک کسی پیدا بشود آن هم یک چیزی بگوید... اسلام چه کند با این آخوندهایی که خودشان را به صورت یک روحانی در آوردند و در بین مردم پخش هستند؟». امام در پایان به دولت‏های منطقه نصیحت کردند که از تبلیغات سوء این نوع آخوندها و جیره خواران آمریکا بر حذر باشند.

کلیه مسئولان بلندپایه نظام جمهوری اسلامی مقامات کشوری و لشکری و رؤسای ادارات نهادها و سازمان‏ها و اقشار مختلف مردم به مناسبت عید سعید قربان با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی ضمن تبریک عید قربان با اشاره به فعالیت‏های تفرقه افکنانه بعضی از عناصر در ضمن مراسم حج و جسارت به معتقدات تشیع فرمودند: «آن آخوند احمقی که در یک همچو مقطع زمانی به بعضی مقدسات شیعه جسارت می‏کند درصدد این است که در مقابل او هم یک کسی پیدا بشود آن هم یک چیزی بگوید... اسلام چه کند با این آخوندهایی که خودشان را به صورت یک روحانی در آوردند و در بین مردم پخش هستند؟». امام در پایان به دولت‏های منطقه نصیحت کردند که از تبلیغات سوء این نوع آخوندها و جیره خواران آمریکا بر حذر باشند.