نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* امام خمینی با صدور حکمی آقای سیدکرامت الله حسینی را مأمور تشکیل دادگاه و رسیدگی به وضع زندانیان در یاسوج فرمودند. امام در حکمشان فرمودند: «... کسانی که گناه صغیره دارند مورد عفو قرار داده و آزاد کنید».

* آقای محمدتقی فلسفی و وعاظ تهران با امام خمینی در قم دیدار کردند. امام در بیانات مفصلی به بیان وظایف روحانیت و اهمیت خطهبه و منبر و مسئولیت روحانیون و علمای اسلامی پرداختند و فرمودند: «... مسئله این است که از اعمال ماها یک بهانه دست دشمن داده بشود که مکتب ما را بگویند این طوری است...». امام با اشاره به قیام سیدالشهدا (ع) بر لزوم حفظ ذکر مصیبت امام حسین برای تبلیغ اسلام فرمودند: «... ما باید برای یک شهیدی که از دستمان می رود علم بپا کنیم، نوحه خوانی کنیم، فریاد کنیم. دیگران می‏کنند... وقتی یکی از آنها کشته بشود... میتینگ ها می‏دهند، فریادها می‏کنند. این [عزاداری امام حسین] یک میتینگ و فریادی است برای احیای مکتب سیدالشهدا». امام با اشاره به قضیه کتاب شهید جاوید و اختلافاتی که دامن گیر اهل منبر شده بود، همگان را از اختلافات این چنینی برحذر داشتند. امام در پایان درباره انتخابات خبرگان فرمودند: «باید همه شما کوشش کنید... که اشخاصی که انتخاب می‏شوند اشخاصی باشند مطلع برای اسلام».

* دانشجویان دانشگاه اهواز با امام خمینی دیدار کردند. در این دیدار امام خمینی در بیاناتی به تبیین لز

* امام خمینی با صدور حکمی آقای سیدکرامت الله حسینی را مأمور تشکیل دادگاه و رسیدگی به وضع زندانیان در یاسوج فرمودند. امام در حکمشان فرمودند: «... کسانی که گناه صغیره دارند مورد عفو قرار داده و آزاد کنید».
* آقای محمدتقی فلسفی و وعاظ تهران با امام خمینی در قم دیدار کردند. امام در بیانات مفصلی به بیان وظایف روحانیت و اهمیت خطهبه و منبر و مسئولیت روحانیون و علمای اسلامی پرداختند و فرمودند: «... مسئله این است که از اعمال ماها یک بهانه دست دشمن داده بشود که مکتب ما را بگویند این طوری است...». امام با اشاره به قیام سیدالشهدا (ع) بر لزوم حفظ ذکر مصیبت امام حسین برای تبلیغ اسلام فرمودند: «... ما باید برای یک شهیدی که از دستمان می رود علم بپا کنیم، نوحه خوانی کنیم، فریاد کنیم. دیگران می‏کنند... وقتی یکی از آنها کشته بشود... میتینگ ها می‏دهند، فریادها می‏کنند. این [عزاداری امام حسین] یک میتینگ و فریادی است برای احیای مکتب سیدالشهدا». امام با اشاره به قضیه کتاب شهید جاوید و اختلافاتی که دامن گیر اهل منبر شده بود، همگان را از اختلافات این چنینی برحذر داشتند. امام در پایان درباره انتخابات خبرگان فرمودند: «باید همه شما کوشش کنید... که اشخاصی که انتخاب می‏شوند اشخاصی باشند مطلع برای اسلام».
* دانشجویان دانشگاه اهواز با امام خمینی دیدار کردند. در این دیدار امام خمینی در بیاناتی به تبیین لزوم تحقق محتوای جمهوری اسلامی و خطرات علم بدون تزکیه و تربیت پرداختند.
* دانشجویان، کارکنان دانشگاه شیراز و پزشکان طب سنتی با امام خمینی دیدار کردند؛ امام در این دیدار ضمن بیاناتشان فرمودند: «... الآن ما احتیاج داریم که قانون اساسی مان را بررسی کنند و تصویب بکنند یک عده آدم مطلع، خبیر، مجلس خبرگان پیدا بشود. باید همه افکار را متوجه این بکنید که یک اشخاص متعهد به اسلام... را تعیین کنید تا بروند به مجلس...».
* دانشجویان و اهالی شیراز، کارکنان مجمع اسلامی وزارت امور اقتصادی و دارایی با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی درباره مقصد اصلی انبیا و لزوم کوشش همگانی در اسلامی شدن نظام و اهداف جمهوری اسلامی برای حاضران سخنرانی کردند.
* اعضای جهاد سازندگی قم با امام خمینی دیدار کردند؛ امام با اشاره به خرابکاری های گروه های چپ و خرمن سوزی به دست ایادی آنها فرمودند: «... نفع این کارها مستقیماً توی جیب آمریکا می‏رود». امام با اشاره به پایه گذاری حزب توده به دست سلیمان میرزای اسکندری که اهل نماز و زیارت مکه بود فرمودند: «... حزب توده شوروی نبود؛ حزب توده انگلیس ها بود! آن وقت انگلیسی ها اینجا نفوذ داشتند؛ حالا آمریکائی ها هستند. در دربار همین محمدرضاخان از همین کمونیست ها خدمتگذار بودند! مطلب این است که ما خیال کنیم که اینها کمونیست اند؛ کمونیست نیستند اینها؛ کمونیست به آن معنایی است که خودشان ادعا می کنند که ما طرفدار ضعفا و مستضعفین هستیم... نه اصلاً اینها آن نیستند».