نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* امام خمینی به مناسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان پیامی خطاب به مسلمانان و مستضعفان ایران و جهان فرستادند. امام خمینی با توجه به تجاوز غیرانسانی اسرائیل به جنوب لبنان و انتقاد از سکوت کشورهای عربی مطالبی را در هفت ماده یادآور شدند. امام خمینی در این پیام امام خمینی علما و روحانیون و گروه های اسلامی و طرفدار انقلاب را به ائتلاف و معرفی کاندیدای مشترک برای مجلس خبرگان دعوت کردند. امام خمینی در بخش دیگری از پیام خود خطاب به توطئه گران فرمودند: «... به توطئه گران راست و چپ گرا اخطار می کنم که دست از فساد و توطئه بردارید... و نیز به مطبوعات و رسانه های جمعی همین اخطار را اکیداً می کنم، آزادی غیر از توطئه است. من در صورت احساس خطر جدی... تکلیف را روشن می کنم».

* امام خمینی آقای شیخ عبدالجواد جبل عاملی را به سمت قاضی شرع دادگاه های انقلاب اسلامی سده و توابع منصوب کردند.

* دانشجویان کاشان با امام خمینی دیدار کردند، امام خمینی با اشاره به مفاسد رژیم گذشته در جلوگیری از رشد نیروی فعال جوان و توطئه دشمنان در جدا کردن روحانیت و تحصیلکردگان و تبلیغات دامنه دار و مسموم علیه روحانیت و با توجه به در پیش بودن انتخابات خبرگان قانون اساسی فرمودند: «توجه داشته باشید که کاندیداهایتان اسلامی باشند. ما می خواهیم یک مملکت اسلامی درست بکنیم. یک مملکت غربی نمی خواهیم درست کنیم. مملکت اسلامی قانونش بای

* امام خمینی به مناسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان پیامی خطاب به مسلمانان و مستضعفان ایران و جهان فرستادند. امام خمینی با توجه به تجاوز غیرانسانی اسرائیل به جنوب لبنان و انتقاد از سکوت کشورهای عربی مطالبی را در هفت ماده یادآور شدند. امام خمینی در این پیام امام خمینی علما و روحانیون و گروه های اسلامی و طرفدار انقلاب را به ائتلاف و معرفی کاندیدای مشترک برای مجلس خبرگان دعوت کردند. امام خمینی در بخش دیگری از پیام خود خطاب به توطئه گران فرمودند: «... به توطئه گران راست و چپ گرا اخطار می کنم که دست از فساد و توطئه بردارید... و نیز به مطبوعات و رسانه های جمعی همین اخطار را اکیداً می کنم، آزادی غیر از توطئه است. من در صورت احساس خطر جدی... تکلیف را روشن می کنم».
* امام خمینی آقای شیخ عبدالجواد جبل عاملی را به سمت قاضی شرع دادگاه های انقلاب اسلامی سده و توابع منصوب کردند.
* دانشجویان کاشان با امام خمینی دیدار کردند، امام خمینی با اشاره به مفاسد رژیم گذشته در جلوگیری از رشد نیروی فعال جوان و توطئه دشمنان در جدا کردن روحانیت و تحصیلکردگان و تبلیغات دامنه دار و مسموم علیه روحانیت و با توجه به در پیش بودن انتخابات خبرگان قانون اساسی فرمودند: «توجه داشته باشید که کاندیداهایتان اسلامی باشند. ما می خواهیم یک مملکت اسلامی درست بکنیم. یک مملکت غربی نمی خواهیم درست کنیم. مملکت اسلامی قانونش باید اسلامی باشد. باید هم آن کسانی که تعیین می کنید، برای خبره بودن و برای بررسی، خبره اسلامی باشند».
* هیأت دوچرخه سواری خراسان با امام خمینی دیدار کردند.