نسخه چاپی | ارسال به دوستان

امام خمینی به دنبال شهادت آیت‏الله دستغیب نمایندة امام و امام جمعة شیراز به دست ایادی منافقین پیامی فرستادند. امام در بخشی از پیام خود خطاب به منافقین فرمودند: «... فرضاً شهیدبهشتی را گناهکار بدانید، شهدای دیگر مثل شهیدمدنی و شهیددستغیب که جزء تربیت محرومان و هدایت مردم گناهی نداشته‏اند، با چه انگیزه شهید می‏کنید؟». امام در بخش دیگری از پیامشان با توجه به اینکه بعد از هر پیروزی در جبهه‏ها منافقین دست به ترور می‏زنند و فرمودند: «انگیزة آنکه در هر پیروزی و دنبال هر شکست حزب بعث آمریکایی یک جنایت بزرگ از این منافقان واقع می‏شود چیست؟...».

امام خمینی به دنبال شهادت آیت‏الله دستغیب نمایندة امام و امام جمعة شیراز به دست ایادی منافقین پیامی فرستادند. امام در بخشی از پیام خود خطاب به منافقین فرمودند: «... فرضاً شهیدبهشتی را گناهکار بدانید، شهدای دیگر مثل شهیدمدنی و شهیددستغیب که جزء تربیت محرومان و هدایت مردم گناهی نداشته‏اند، با چه انگیزه شهید می‏کنید؟». امام در بخش دیگری از پیامشان با توجه به اینکه بعد از هر پیروزی در جبهه‏ها منافقین دست به ترور می‏زنند و فرمودند: «انگیزة آنکه در هر پیروزی و دنبال هر شکست حزب بعث آمریکایی یک جنایت بزرگ از این منافقان واقع می‏شود چیست؟...».