نسخه چاپی | ارسال به دوستان

بانوان اعضای مکتب‏های اسلامی قم و مسجد جامع نارمک با امام خمینی دیدار کردند. امام با اشاره به جنایات دوران پهلوی نسبت به بانوان، دربارة نقش بانوان در نهضت‏های اسلامی فرمودند: «در چند نهضت که در ایران واقع شده نهضت تنباکو، نهضت مشروطه، قضیه پانزده خرداد نقش زن ها بالاتر از مردها اگر نبود کمتر نبود... در این انقلاب اسلامی نقش شما بانوان از نقش مردها بالاتر بوده...». امام با توجه به در پیش بودن انتخابات مجلس از بانوان خواستند تا در این انتخابات فعالانه شرکت کنند. امام با توجه به عدم محکومیت صدام در مجامع بین المللی فرمودند: « شما مطلعید که عده‏ای آمدند برای رسیدگی به جنایات بزرگ صدام که بشریت را تهدید می‏کند، گزارش دادند لکن آنهایی که باید محکوم کنند صدام را محکوم نکردند... به طور کلی گفتند که مواد شیمیایی را هر که استعمال کند محکوم است».

بانوان اعضای مکتب‏های اسلامی قم و مسجد جامع نارمک با امام خمینی دیدار کردند. امام با اشاره به جنایات دوران پهلوی نسبت به بانوان، دربارة نقش بانوان در نهضت‏های اسلامی فرمودند: «در چند نهضت که در ایران واقع شده نهضت تنباکو، نهضت مشروطه، قضیه پانزده خرداد نقش زن ها بالاتر از مردها اگر نبود کمتر نبود... در این انقلاب اسلامی نقش شما بانوان از نقش مردها بالاتر بوده...». امام با توجه به در پیش بودن انتخابات مجلس از بانوان خواستند تا در این انتخابات فعالانه شرکت کنند. امام با توجه به عدم محکومیت صدام در مجامع بین المللی فرمودند: « شما مطلعید که عده‏ای آمدند برای رسیدگی به جنایات بزرگ صدام که بشریت را تهدید می‏کند، گزارش دادند لکن آنهایی که باید محکوم کنند صدام را محکوم نکردند... به طور کلی گفتند که مواد شیمیایی را هر که استعمال کند محکوم است».