نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* به دنبال پیشنهاد آقای ری شهری وزیر اطلاعات به محضر امام خمینی مبنی بر آزادی کلیه زندانیان گروهکی به استثنای 900 نفر ازمرتکبین جرایم جنایی، امام خمینی با این پشنهاد موافقت کردند و فرمودند: «ان شاءالله مسئولین نظام اسلامی با مهربانی و برادری با آنها بر خورد نموده وبا ایجاد تسهیلات شغلی موجب دلگرمی آنان گردند».

* امام خمینی به آقای خورشید انور جوادی (پاکستانی ) اجازة تصدی امور حسبیه و اخذ وجوه شرعیه دادند.

* به دنبال پیشنهاد آقای ری شهری وزیر اطلاعات به محضر امام خمینی مبنی بر آزادی کلیه زندانیان گروهکی به استثنای 900 نفر ازمرتکبین جرایم جنایی، امام خمینی با این پشنهاد موافقت کردند و فرمودند: «ان شاءالله مسئولین نظام اسلامی با مهربانی و برادری با آنها بر خورد نموده وبا ایجاد تسهیلات شغلی موجب دلگرمی آنان گردند».
* امام خمینی به آقای خورشید انور جوادی (پاکستانی ) اجازة تصدی امور حسبیه و اخذ وجوه شرعیه دادند.