نسخه چاپی | ارسال به دوستان

طی حکمی خطاب به آقای موسوی اردبیلی، رئیس دیوان عالی کشور، امام خمینی فرمودند: «به اطلاع دستگاه قضایی برسانید، از این پس درخواست عفو زندانیان از طریق جنابعالی به اینجانب ارسال گردد».

طی حکمی خطاب به آقای موسوی اردبیلی، رئیس دیوان عالی کشور، امام خمینی فرمودند: «به اطلاع دستگاه قضایی برسانید، از این پس درخواست عفو زندانیان از طریق جنابعالی به اینجانب ارسال گردد».