نسخه چاپی | ارسال به دوستان

امام خمینی به آقای سید محمدعلی نسابه در امور حسبیه و شرعیه اجازه دادند.

امام خمینی به آقای سید محمدعلی نسابه در امور حسبیه و شرعیه اجازه دادند.