نسخه چاپی | ارسال به دوستان

در نامه ای به آقای محمدعلی گرامی امام بر لزوم تقویت روحیه طلاب و فضلا تأکید کردند.

در نامه ای به آقای محمدعلی گرامی امام بر لزوم تقویت روحیه طلاب و فضلا تأکید کردند.