نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* امام خمینی در نامه‏ای خطاب به شورای مدیریت حوزه علمیه قم فرمودند: «به هیچ وجه از ارکان محکم فقه و اصول رایج در حوزه‏ها نباید تخطی شود. البته در عین اینکه از اجتهاد جواهری به صورتی محکم و استوار ترویج می‏شود از محاسن روش‏های جدید و علوم مورد احتیاج حوزه‏های اسلامی استفاده گردد».

* امام خمینی در نامه‏ای خطاب به آقای جنتی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی اجازه دادند از محل وجوه شرعیه به این سازمان کمک شود.

* امام خمینی در نامه‏ای خطاب به شورای مدیریت حوزه علمیه قم فرمودند: «به هیچ وجه از ارکان محکم فقه و اصول رایج در حوزه‏ها نباید تخطی شود. البته در عین اینکه از اجتهاد جواهری به صورتی محکم و استوار ترویج می‏شود از محاسن روش‏های جدید و علوم مورد احتیاج حوزه‏های اسلامی استفاده گردد».
* امام خمینی در نامه‏ای خطاب به آقای جنتی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی اجازه دادند از محل وجوه شرعیه به این سازمان کمک شود.