نسخه چاپی | ارسال به دوستان

ایمان و اتحاد بین اقشار جامعه، رمز پیروزى

1.امام خمینی در سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم ایمان و اتحاد بین اقشار جامعه را رمز پیروزی آنان دانسته و به عناوین ذیل پرداختند:

 رهاورد اسلام و انقلاب، هشدار به احزاب و گروهها، خطر ارائه اسلام به شکل غلط، توطئه دشمنان اسلام، جدایى روحانیت و دانشگاه‏ (صحیفه امام؛ ج 8، ص 476-482)

2.امام خمینی در سخنرانی در جمع صاحبان صنایع و بازاریان بر ضرورت تغییر شیوه کار صاحبان کارخانه ها در عصر انقلاب تأکید کردند. (صحیفه امام؛ ج 8، ص 468-475)

3.امام خمینی در سخنرانی در جمع روحانیون و پرسنل کمیته و سپاه پاسداران به تشریح وظایف روحانیون و پاسداران پرداختند. (صحیفه امام، ج 8، ص 483-491)