نسخه چاپی | ارسال به دوستان

طی حکمی به ستاد پیگیری تخلفات قضایی و اداری، امام خمینی با انتقاد از نحوه گزینش افراد و سؤالاتی که از آنها در حین گزینش می‏شود تمام هیأت‏های گزینش را در سراسر کشور منحل اعلام کردند و ستاد را موظف کردند که با استفاده از افراد صالح و متعهد و عاقل و صاحب اخلاق کریمه هیأت‏هایی را برای گزینش تشکیل دهد.

طی حکمی به ستاد پیگیری تخلفات قضایی و اداری، امام خمینی با انتقاد از نحوه گزینش افراد و سؤالاتی که از آنها در حین گزینش می‏شود تمام هیأت‏های گزینش را در سراسر کشور منحل اعلام کردند و ستاد را موظف کردند که با استفاده از افراد صالح و متعهد و عاقل و صاحب اخلاق کریمه هیأت‏هایی را برای گزینش تشکیل دهد.