نسخه چاپی | ارسال به دوستان

آقای منافی وزیر بهداری و کارکنان وزارت بهداری به محضر امام خمینی رسیدند؛ امام در ابتدا دربارة تأثیر نحوة رفتار پزشکان و پرستاران با بیماران و نقش روحیه در بهبود حال بیماری برای حاضران سخنرانی کردند و سپس با اشاره به آتش افروزهای قدرت‏های بزرگ منطقه به اسم صلح و با اشاره به حضور نیروهای چند ملیتی در لبنان فرمودند: «آمریکا و فرانسه و انگلستان و ایتالیا برای اینکه صلح را در آنجا پایدار کنند... جنگ راه انداخته‏اند... اگر اینها نباشند خود آنجا آرامش بهتر پیدا می‏کند...». امام در بخش دیگری از سخنان خود به قدرت سلاح نفت اشاره کردند و فرمودند: «اگر اینها ده روز جلوی نفتشان را بگیرند دنیا به صدا درمی‏آید دنیا تسلیم شان می‏شود لکن اینها نفتشان را تقدیم می‏کنند...». امام خمینی صلح‏طلبی صدام و حامیان او را توطئه‏ای برای تجدید قوا و جستن فرصت برای حمله دوباره به ایران توصیف کردند؛ امام با اشاره به جنایات ابرقدرت‏ها و عملیات انتحاری برضد نیروهای چند ملیتی در لبنان فرمودند: «مردم لبنان... مردم فلسطین... جانشان به لبشان رسیده و لهذا انتحار می‏کنند...».

آقای منافی وزیر بهداری و کارکنان وزارت بهداری به محضر امام خمینی رسیدند؛ امام در ابتدا دربارة تأثیر نحوة رفتار پزشکان و پرستاران با بیماران و نقش روحیه در بهبود حال بیماری برای حاضران سخنرانی کردند و سپس با اشاره به آتش افروزهای قدرت‏های بزرگ منطقه به اسم صلح و با اشاره به حضور نیروهای چند ملیتی در لبنان فرمودند: «آمریکا و فرانسه و انگلستان و ایتالیا برای اینکه صلح را در آنجا پایدار کنند... جنگ راه انداخته‏اند... اگر اینها نباشند خود آنجا آرامش بهتر پیدا می‏کند...». امام در بخش دیگری از سخنان خود به قدرت سلاح نفت اشاره کردند و فرمودند: «اگر اینها ده روز جلوی نفتشان را بگیرند دنیا به صدا درمی‏آید دنیا تسلیم شان می‏شود لکن اینها نفتشان را تقدیم می‏کنند...». امام خمینی صلح‏طلبی صدام و حامیان او را توطئه‏ای برای تجدید قوا و جستن فرصت برای حمله دوباره به ایران توصیف کردند؛ امام با اشاره به جنایات ابرقدرت‏ها و عملیات انتحاری برضد نیروهای چند ملیتی در لبنان فرمودند: «مردم لبنان... مردم فلسطین... جانشان به لبشان رسیده و لهذا انتحار می‏کنند...».