نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* به مناسبت فرا رسیدن سالروز 17 شهریور، امام خمینی پیامی خطاب به ملت ایران فرستادند؛ امام در بخشی از پیام خود فرمودند: «... هفده شهریور باید درسی باشد برای کوردلانی که گمان کرده‏اند با به شهادت رساندن چند نفر از سران متعهد کشور، می‏توانند سد عظیم مسلمانان نیرومند و شجاع را بشکنند...».

* در پاسخ به پیام تسلیت فیدل کاسترو رئیس جمهور کوبا به محضر امام خمینی به مناسبت شهادت رجایی و باهنر، امام خمینی در پیامی از وی تشکر کردند. امام در پیام خود فرمودند: «... شما با مبارزات طولانی خود با... آمریکای جنایتکار وضع ما را که این جنایت‏ها به دست مزدوران او صورت می‏گیرد، بهتر درک می‏کنید...».

* آقای خامنه‏ای دبیر کل حزب جمهوری اسلامی و اعضای شورای مرکزی حزب به محضر امام خمینی رسیدند. امام خمینی دربارة دستاوردهای شهادت‏ها و مصائب دوران انقلاب و تأثیر آن در آگاه ساختن تودة مردم برای حاضران صحبت کردند. امام فرمودند: «... شما ببینید در زمانی که مرحوم آقای بهشتی زنده بودند، چه وضعی پیش آوردند این اراذل... شهادت ایشان اسباب این شد که یک بهرة بزرگی ما برداشتیم و آن اینکه ثابت شد که آن انحراف بوده است... حزب شما هم می‏دانید چه جوری بود وضعش بین مردم؟...». امام خمینی ضمن تأیید بنیانگذاران حزب جمهوری اسلامی فرمودند: «... انحصار به این معنا که با اسلام باشد، غیراسلام نباشد، همة ما انحصارطلبیم...»

* به مناسبت فرا رسیدن سالروز 17 شهریور، امام خمینی پیامی خطاب به ملت ایران فرستادند؛ امام در بخشی از پیام خود فرمودند: «... هفده شهریور باید درسی باشد برای کوردلانی که گمان کرده‏اند با به شهادت رساندن چند نفر از سران متعهد کشور، می‏توانند سد عظیم مسلمانان نیرومند و شجاع را بشکنند...».
* در پاسخ به پیام تسلیت فیدل کاسترو رئیس جمهور کوبا به محضر امام خمینی به مناسبت شهادت رجایی و باهنر، امام خمینی در پیامی از وی تشکر کردند. امام در پیام خود فرمودند: «... شما با مبارزات طولانی خود با... آمریکای جنایتکار وضع ما را که این جنایت‏ها به دست مزدوران او صورت می‏گیرد، بهتر درک می‏کنید...».
* آقای خامنه‏ای دبیر کل حزب جمهوری اسلامی و اعضای شورای مرکزی حزب به محضر امام خمینی رسیدند. امام خمینی دربارة دستاوردهای شهادت‏ها و مصائب دوران انقلاب و تأثیر آن در آگاه ساختن تودة مردم برای حاضران صحبت کردند. امام فرمودند: «... شما ببینید در زمانی که مرحوم آقای بهشتی زنده بودند، چه وضعی پیش آوردند این اراذل... شهادت ایشان اسباب این شد که یک بهرة بزرگی ما برداشتیم و آن اینکه ثابت شد که آن انحراف بوده است... حزب شما هم می‏دانید چه جوری بود وضعش بین مردم؟...». امام خمینی ضمن تأیید بنیانگذاران حزب جمهوری اسلامی فرمودند: «... انحصار به این معنا که با اسلام باشد، غیراسلام نباشد، همة ما انحصارطلبیم...». امام در پایان سخنانشان نسبت به حفاظت بیشتر از مجلس شورای اسلامی هشدار دادند.