نسخه چاپی | ارسال به دوستان

به مناسبت میلاد حضرت مهدی (عج) خانواده‏های شهدا، اسرا و مبارزان مسلمان لبنان و فلسطین، وزیر و مسئولان و کارمندان وزارت پست و تلگراف و تلفن با امام خمینی در حسینیه جماران دیدار کردند. امام در سخنرانی خود برای حاضران به تشریح مفهوم انتظار فرج پرداختند؛و با اشاره به طرح دیدگاه‏های نادرست درباره انتظار فرج، این پرسش را مطرح کردند که ما برخلاف آیات شریفه قرآن دست از نهی از منکر برداریم، دست از امر به معروف برداریم و توسعه بدهیم گناهان را برای اینکه حضرت بیایند؟... الآن دیگر ما هیچ تکلیفی نداریم؟... به حسب رأی این جمعیت که بعضی شان بازیگرند، بعضی شان نادان، این است که ما باید بنشینیم دعا کنیم به صدام هر کس نفرین به صدام کند، خلاف امر کرده است برای اینکه حضرت دیر می‏آیند! و هر کس دعا کند به صدام، برای اینکه این فساد زیاد می‏کند... حضرت تشریف می‏آورند!... اگر دست سیاست این کار را نکرده باشد که بازی بدهد ماها را که کار به کار آنها نداشته باشیم... (گوینده این حرف) باید خیلی آدم نفهمی باشد!. امام خمینی این تبلیغ معنای غلط از انتظار را به نفع قدرت‏های بزرگ توصیف کردند.

به مناسبت میلاد حضرت مهدی (عج) خانواده‏های شهدا، اسرا و مبارزان مسلمان لبنان و فلسطین، وزیر و مسئولان و کارمندان وزارت پست و تلگراف و تلفن با امام خمینی در حسینیه جماران دیدار کردند. امام در سخنرانی خود برای حاضران به تشریح مفهوم انتظار فرج پرداختند؛و با اشاره به طرح دیدگاه‏های نادرست درباره انتظار فرج، این پرسش را مطرح کردند که ما برخلاف آیات شریفه قرآن دست از نهی از منکر برداریم، دست از امر به معروف برداریم و توسعه بدهیم گناهان را برای اینکه حضرت بیایند؟... الآن دیگر ما هیچ تکلیفی نداریم؟... به حسب رأی این جمعیت که بعضی شان بازیگرند، بعضی شان نادان، این است که ما باید بنشینیم دعا کنیم به صدام هر کس نفرین به صدام کند، خلاف امر کرده است برای اینکه حضرت دیر می‏آیند! و هر کس دعا کند به صدام، برای اینکه این فساد زیاد می‏کند... حضرت تشریف می‏آورند!... اگر دست سیاست این کار را نکرده باشد که بازی بدهد ماها را که کار به کار آنها نداشته باشیم... (گوینده این حرف) باید خیلی آدم نفهمی باشد!. امام خمینی این تبلیغ معنای غلط از انتظار را به نفع قدرت‏های بزرگ توصیف کردند.