نسخه چاپی | ارسال به دوستان

امام خمینی در مصاحبه با خبرنگار ژاپنی به سؤالات وی پیرامون روابط آینده ایران و ژاپن، مسئله آزادی ها در ایران، وضعیت گروگان‏ها و اوضاع جهانی ناشی از این وضعیت پاسخ دادند.

امام خمینی در مصاحبه با خبرنگار ژاپنی به سؤالات وی پیرامون روابط آینده ایران و ژاپن، مسئله آزادی ها در ایران، وضعیت گروگان‏ها و اوضاع جهانی ناشی از این وضعیت پاسخ دادند.