نسخه چاپی | ارسال به دوستان

آقای علی اکبر ولایتی وزیر امور خارجه معاونان و مدیران کل وزارتخانه کارداران و سفرای جمهوری اسلامی ایران در آسیا و اقیانوسیه به محضر امام خمینی رسیدند. امام با اشاره به جنایات اخیر صدام در گیلان غرب فرمودند: «صدام گمان کرده است با این نحو جنایات می‏تواند صلح را بر ما تحمیل کند و حال اینکه هریک از جنایات او را از صلح دورتر و ما را مصمم‏تر می‏کند...». امام با اشاره به سکوت مجامع بین المللی در برابر جنایات صدام فرمودند: «... اصلاً مجامع بین المللی لفظی است در خدمت قدرت‏های بزرگ نه در خدمت مظلومین و محرومین».

آقای علی اکبر ولایتی وزیر امور خارجه معاونان و مدیران کل وزارتخانه کارداران و سفرای جمهوری اسلامی ایران در آسیا و اقیانوسیه به محضر امام خمینی رسیدند. امام با اشاره به جنایات اخیر صدام در گیلان غرب فرمودند: «صدام گمان کرده است با این نحو جنایات می‏تواند صلح را بر ما تحمیل کند و حال اینکه هریک از جنایات او را از صلح دورتر و ما را مصمم‏تر می‏کند...». امام با اشاره به سکوت مجامع بین المللی در برابر جنایات صدام فرمودند: «... اصلاً مجامع بین المللی لفظی است در خدمت قدرت‏های بزرگ نه در خدمت مظلومین و محرومین».