نسخه چاپی | ارسال به دوستان

امام خمینی انتخاب سرپرست حفاظت اطلاعات ستاد کل سپاه پاسداران را تأیید کردند.

امام خمینی انتخاب سرپرست حفاظت اطلاعات ستاد کل سپاه پاسداران را تأیید کردند.