نسخه چاپی | ارسال به دوستان

استادان، هیأت مدیره و دانشجویان مدرسة عالی علوم تربیتی و قضایی قم، مسئولان ستاد مرکزی جهاد سازندگی، فرماندهان سپاه پاسداران سراسر کشور، مسئولان هلال احمر، بانوان قم طلاب و اهالی کاشان و اندیمشک با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی با توجه به رفع موانعی که در دولت بود و فعالیت‏های جهاد سازندگی به گرفتاری‏های جهان اسلام پرداختند و فرمودند: «... یک گرفتاری هم ما راجع به مسلمین داریم و... این باید به دست خود کشورهای اسلامی حل بشود... .این مسلمینی که باید همه دولت‏هایشان و ملت‏هایشان دست به دست هم بدهند و مهاجمین به اسلام را،... صهیونیسم را... بیرون کنند...». امام با اشاره به ضمیمه شدن ارتفاعات جولان به خاک اسراییل فرمودند: «اسراییل اکتفا به جولان نمی‏کند...». امام در پخش دیگری از سخنانشان فرمودند: «... یک گرفتاری هم برای همه جهان است... .این گرفتاری باضافه همه گرفتاری‏ها زیر سر آمریکا و شوروی است... به چه مناسبت باید یک کشور یا چند کشور قلدر حق وتو داشته باشند؟».

استادان، هیأت مدیره و دانشجویان مدرسة عالی علوم تربیتی و قضایی قم، مسئولان ستاد مرکزی جهاد سازندگی، فرماندهان سپاه پاسداران سراسر کشور، مسئولان هلال احمر، بانوان قم طلاب و اهالی کاشان و اندیمشک با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی با توجه به رفع موانعی که در دولت بود و فعالیت‏های جهاد سازندگی به گرفتاری‏های جهان اسلام پرداختند و فرمودند: «... یک گرفتاری هم ما راجع به مسلمین داریم و... این باید به دست خود کشورهای اسلامی حل بشود... .این مسلمینی که باید همه دولت‏هایشان و ملت‏هایشان دست به دست هم بدهند و مهاجمین به اسلام را،... صهیونیسم را... بیرون کنند...». امام با اشاره به ضمیمه شدن ارتفاعات جولان به خاک اسراییل فرمودند: «اسراییل اکتفا به جولان نمی‏کند...». امام در پخش دیگری از سخنانشان فرمودند: «... یک گرفتاری هم برای همه جهان است... .این گرفتاری باضافه همه گرفتاری‏ها زیر سر آمریکا و شوروی است... به چه مناسبت باید یک کشور یا چند کشور قلدر حق وتو داشته باشند؟».