نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* امام خمینی در نامه‏ای خطاب به آقای سیداحمد خمینی وصیتهای عرفانی ـ اخلاقی خود را به ایشان ابلاغ کردند. در این وصیتنامه که مضمون و محتوای اصلی آن نکات اخلاقی و عرفانی بود، امام خمینی فرمودند: «... من خدای قاهر حاضر را شاهد می‏گیرم که احمد از آن روزی که در کمک اینجانب در بیرونی مشغول اداره امور من بوده تا الآن که این ورقه را می‏نویسم قدمی یا قلمی برخلاف گفتار و نوشتار من برنداشته و با وسواس عجیب در کلیه گفتارهای من یا نوشته‏های من سعی نموده که حتی یک کلمه بلکه گاهی یک حرف را که به نظر او محتاج به اصلاح است بدون اذن من تصرف نکند». امام در پایان وصیتنامه خود فرمودند: «... احمد تاکنون برای مصارف خود دیناری از بیت المال صرف نکرده و من از مال شخصی خودم زندگی او را اداره می‏کنم». امام خمینی در بخش دیگری از وصیتنامه خود فرمودند: «... اینجانب از دوستانی که در دفتر هستند خلافی که موجب نارضایتی من باشد سراغ ندارم. اینان سابقه ممتد با من دارند و در بین آنها به آقای صانعی برای بستگی به من در طول زندگی من صدمات بسیار وارد شده است که از خداوند متعال برای همه اجر جزیل و صبر جمیل خواهانم».

* امام خمینی در نامه‏ای خطاب به بانوان عراقی، ضمن اعلام وصول کمک‏های اهدایی آنان به جبهه‏های جنگ تحمیلی از آنان تشکر کردند.

* امام خمینی در نامه‏ای خطاب به آقای سیداحمد خمینی وصیتهای عرفانی ـ اخلاقی خود را به ایشان ابلاغ کردند. در این وصیتنامه که مضمون و محتوای اصلی آن نکات اخلاقی و عرفانی بود، امام خمینی فرمودند: «... من خدای قاهر حاضر را شاهد می‏گیرم که احمد از آن روزی که در کمک اینجانب در بیرونی مشغول اداره امور من بوده تا الآن که این ورقه را می‏نویسم قدمی یا قلمی برخلاف گفتار و نوشتار من برنداشته و با وسواس عجیب در کلیه گفتارهای من یا نوشته‏های من سعی نموده که حتی یک کلمه بلکه گاهی یک حرف را که به نظر او محتاج به اصلاح است بدون اذن من تصرف نکند». امام در پایان وصیتنامه خود فرمودند: «... احمد تاکنون برای مصارف خود دیناری از بیت المال صرف نکرده و من از مال شخصی خودم زندگی او را اداره می‏کنم». امام خمینی در بخش دیگری از وصیتنامه خود فرمودند: «... اینجانب از دوستانی که در دفتر هستند خلافی که موجب نارضایتی من باشد سراغ ندارم. اینان سابقه ممتد با من دارند و در بین آنها به آقای صانعی برای بستگی به من در طول زندگی من صدمات بسیار وارد شده است که از خداوند متعال برای همه اجر جزیل و صبر جمیل خواهانم».
* امام خمینی در نامه‏ای خطاب به بانوان عراقی، ضمن اعلام وصول کمک‏های اهدایی آنان به جبهه‏های جنگ تحمیلی از آنان تشکر کردند.