نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* امام خمینی با درخواست آقایان کروبی سرپرست بنیاد شهید و قدرت‏الله علیخانی سرپرست بنیاد شهید بوئین زهرا مبنی بر پرداخت هزینه احداث اردوگاه و مدرسه برای خانواده شهدا توسط دادستان امور اقتصادی موافقت فرمودند.

* امام خمینی در دیدار اعضای تیپ 83 امام جعفر صادق (ع) مرکب از طلاب رزمی و تبلیغی قم، از زحمات آنان تشکر و قدردانی کردند.

* امام خمینی با درخواست آقایان کروبی سرپرست بنیاد شهید و قدرت‏الله علیخانی سرپرست بنیاد شهید بوئین زهرا مبنی بر پرداخت هزینه احداث اردوگاه و مدرسه برای خانواده شهدا توسط دادستان امور اقتصادی موافقت فرمودند.
* امام خمینی در دیدار اعضای تیپ 83 امام جعفر صادق (ع) مرکب از طلاب رزمی و تبلیغی قم، از زحمات آنان تشکر و قدردانی کردند.