نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* آقای ادوارد شواردنادزه وزیر امور خارجة شوروی، با آقایان علی اکبر ولایتی وزیر امور خارجه، لاریجانی، و نوبری (سفیر جمهوری اسلامی ایران در شوروی ) به محضر امام خمینی رسیدند. شواردنادزه در مورد سیاست‏های جاری اتحاد شوروی (داخلی و خارجی) و لزوم تلاش برای رسیدن به دنیای عاری از سلاح هسته‏ای و حقوق بشر و حسن همجواری بیان داشت. امام خمینی در پاسخ شواردنادزه فرمودند: «من می‏خواستم دریچه‏ای به دنیای بزرگ، یعنی دنیای بعد از مرگ که دنیای جاوید است را برای آقای گورباچف باز کنم و محور اصلی پیام من آن بود. امیدوارم بار دیگر ایشان در این زمینه تلاش نمایند».

* در پاسخ به درخواست معاون صنایع خودکفایی وزارت سپاه در مورد واگذاری چهار قطعه زمین در تهران به منظور احداث واحدهای مسکونی برای پرسنل صنایع سپاه پاسداران امام خمینی خطاب آقایان هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس و موسوی نخست وزیر فرمودند در این زمینه با سپاه همکاری کنند.

* آقای ادوارد شواردنادزه وزیر امور خارجة شوروی، با آقایان علی اکبر ولایتی وزیر امور خارجه، لاریجانی، و نوبری (سفیر جمهوری اسلامی ایران در شوروی ) به محضر امام خمینی رسیدند. شواردنادزه در مورد سیاست‏های جاری اتحاد شوروی (داخلی و خارجی) و لزوم تلاش برای رسیدن به دنیای عاری از سلاح هسته‏ای و حقوق بشر و حسن همجواری بیان داشت. امام خمینی در پاسخ شواردنادزه فرمودند: «من می‏خواستم دریچه‏ای به دنیای بزرگ، یعنی دنیای بعد از مرگ که دنیای جاوید است را برای آقای گورباچف باز کنم و محور اصلی پیام من آن بود. امیدوارم بار دیگر ایشان در این زمینه تلاش نمایند».
* در پاسخ به درخواست معاون صنایع خودکفایی وزارت سپاه در مورد واگذاری چهار قطعه زمین در تهران به منظور احداث واحدهای مسکونی برای پرسنل صنایع سپاه پاسداران امام خمینی خطاب آقایان هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس و موسوی نخست وزیر فرمودند در این زمینه با سپاه همکاری کنند.