نسخه چاپی | ارسال به دوستان

فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سراسر کشور، اعضای شورای عالی سپاه، دبیران آموزش و پرورش سراسر کشور، مدیران و اعضای شورای سرپرستی و انجمن اسلامی صدا و سیما با امام خمینی دیدار کردند؛ امام خمینی بر هوشیاری ملت در برابر توطئه‏ها و بمب گذاری‏ها و خرابکاری‏ها تأکید کردند و فرمودند: «اسلام امانتی در دست ملت است و همه مکلف به حفظ او هستیم».

فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سراسر کشور، اعضای شورای عالی سپاه، دبیران آموزش و پرورش سراسر کشور، مدیران و اعضای شورای سرپرستی و انجمن اسلامی صدا و سیما با امام خمینی دیدار کردند؛ امام خمینی بر هوشیاری ملت در برابر توطئه‏ها و بمب گذاری‏ها و خرابکاری‏ها تأکید کردند و فرمودند: «اسلام امانتی در دست ملت است و همه مکلف به حفظ او هستیم».