نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* آقایان سیدجلال الدین طاهری (امام جمعه اصفهان) و مهدی کروبی (سرپرست بنیاد شهید) و خانواده‏های شهدای اصفهان با امام خمینی دیدار کردند؛ در این دیدار امام در ضمن بیاناتشان به خانواده‏های شهدا به خاطر تربیت جوانان برومند و فداکار تبریک گفتند.

* به مناسبت روز وحدت حوزه و دانشگاه، مدرسان و طلاب حوزه علمیه و دانشجویان عضو دفتر تحکیم وحدت حوزه و دانشگاه با امام خمینی در حسینیة جماران دیدار کردند. امام دربارة بی‏فایده بودن علم بدون تهذیب و تعهد و اهمیت نقش دانشگاه در جامعه سخنرانی کردند و خطاب به کسانی که از تعطیلی دانشگاه‏ها انتقاد می‏کردند فرمودند: «شما که فریادتان بلند شده است که چرا دانشگاه تعطیل است می‏خواهید... اتاق جنگ باز بشود برای هدایت دمکرات و امثال این که ایران را به باد فنا بدهد؟... اسف شما بر این است که منافقین نباشند در دانشگاه؟» و در قسمت دیگری از سخنانشان فرمودند: «دانشگاهی که امثال شریف امامی تربیت می‏کند نباید هم باز بشود». امام خمینی بر لزوم تهذیب حوزه و دانشگاه تأکید کردند.

* آقایان سیدجلال الدین طاهری (امام جمعه اصفهان) و مهدی کروبی (سرپرست بنیاد شهید) و خانواده‏های شهدای اصفهان با امام خمینی دیدار کردند؛ در این دیدار امام در ضمن بیاناتشان به خانواده‏های شهدا به خاطر تربیت جوانان برومند و فداکار تبریک گفتند.
* به مناسبت روز وحدت حوزه و دانشگاه، مدرسان و طلاب حوزه علمیه و دانشجویان عضو دفتر تحکیم وحدت حوزه و دانشگاه با امام خمینی در حسینیة جماران دیدار کردند. امام دربارة بی‏فایده بودن علم بدون تهذیب و تعهد و اهمیت نقش دانشگاه در جامعه سخنرانی کردند و خطاب به کسانی که از تعطیلی دانشگاه‏ها انتقاد می‏کردند فرمودند: «شما که فریادتان بلند شده است که چرا دانشگاه تعطیل است می‏خواهید... اتاق جنگ باز بشود برای هدایت دمکرات و امثال این که ایران را به باد فنا بدهد؟... اسف شما بر این است که منافقین نباشند در دانشگاه؟» و در قسمت دیگری از سخنانشان فرمودند: «دانشگاهی که امثال شریف امامی تربیت می‏کند نباید هم باز بشود». امام خمینی بر لزوم تهذیب حوزه و دانشگاه تأکید کردند.