نسخه چاپی | ارسال به دوستان

به مناسبت فرارسیدن اولین سالگرد آغاز جنگ تحمیلی امام خمینی خطاب به مسلمانان و آزادگان جهان پیامی فرستادند. امام در این پیام به بررسی علل و ریشه‏های جنگ پرداختند و فرمودند: «... آنچه تاکنون از انگیزه صدام بعثی و حزب بعث عراق بر روشن بینان نباید مخفی باشد آن است که انقلاب اسلامی ملت ایران با سایر انقلاب‏های غیرالهی تاریخ فرق و اساس دارد و رمز وحدت کلمه ونهضت همة اقشار ملت را نیز در اسلام بزرگ احساس کردند... لذا از انقلاب هرچه گذشت بر توطئه‏هایشان برای سقوط اسلام... افزایش پیدا کرد و در بین حکومت‏های منطقه،... جز بعثت عراق و صدام نیافتند...». امام در پایان پیام خود از ملت ایران و قوای مسلحه خواستند «چون سیلی خروشان مزدوران... را از کشور اسلامی شان برانند و...» و نیز با گروهک‏های ورشکسته مقابله کنند.

به مناسبت فرارسیدن اولین سالگرد آغاز جنگ تحمیلی امام خمینی خطاب به مسلمانان و آزادگان جهان پیامی فرستادند. امام در این پیام به بررسی علل و ریشه‏های جنگ پرداختند و فرمودند: «... آنچه تاکنون از انگیزه صدام بعثی و حزب بعث عراق بر روشن بینان نباید مخفی باشد آن است که انقلاب اسلامی ملت ایران با سایر انقلاب‏های غیرالهی تاریخ فرق و اساس دارد و رمز وحدت کلمه ونهضت همة اقشار ملت را نیز در اسلام بزرگ احساس کردند... لذا از انقلاب هرچه گذشت بر توطئه‏هایشان برای سقوط اسلام... افزایش پیدا کرد و در بین حکومت‏های منطقه،... جز بعثت عراق و صدام نیافتند...». امام در پایان پیام خود از ملت ایران و قوای مسلحه خواستند «چون سیلی خروشان مزدوران... را از کشور اسلامی شان برانند و...» و نیز با گروهک‏های ورشکسته مقابله کنند.