نسخه چاپی | ارسال به دوستان

در پاسخ به پیام تبریک ژنرال سوهارتو رئیس جمهور اندونزی به محضر امام خمینی به مناسبت عید سعید فطر امام خمینی پیام تشکری برای وی ارسال کرده و متقابلاً عید فطر را به وی و ملت اندونزی تبریک گفتند و اظهار امیدواری کردند که... مسلمانان ... از این... تفرقه... نجات یافته...».

در پاسخ به پیام تبریک ژنرال سوهارتو رئیس جمهور اندونزی به محضر امام خمینی به مناسبت عید سعید فطر امام خمینی پیام تشکری برای وی ارسال کرده و متقابلاً عید فطر را به وی و ملت اندونزی تبریک گفتند و اظهار امیدواری کردند که... مسلمانان ... از این... تفرقه... نجات یافته...».