نسخه چاپی | ارسال به دوستان

به مناسبت آغاز سال جدید هجری شمسی با فرارسیدن عید نوروز امام خمینی در پیامی رادیو ـ تلویزیونی سال جدید را به ملت ایران تبریک گفت. امام با توجه به تقارن عید نوروز با میلاد حضرت امام حسین (ع) به تشریح و تبیین فلسفه قیام آن حضرت پرداختندو فرمودند: «امام حسین آمده بود که حکومت را بگیرد». امام در بخش دیگری از سخنانشان درباره لزوم مقابله مسلمین جهان با ظالمان سخن گفتند و در پایان از فداکاری ملت تقدیر و تجلیل کردند.

به مناسبت آغاز سال جدید هجری شمسی با فرارسیدن عید نوروز امام خمینی در پیامی رادیو ـ تلویزیونی سال جدید را به ملت ایران تبریک گفت. امام با توجه به تقارن عید نوروز با میلاد حضرت امام حسین (ع) به تشریح و تبیین فلسفه قیام آن حضرت پرداختندو فرمودند: «امام حسین آمده بود که حکومت را بگیرد». امام در بخش دیگری از سخنانشان درباره لزوم مقابله مسلمین جهان با ظالمان سخن گفتند و در پایان از فداکاری ملت تقدیر و تجلیل کردند.