نسخه چاپی | ارسال به دوستان

امام خمینی چند خبرنگار آمریکایی را به حضور پذیرفتند و به سؤالات آنان درباره گروگان‏ها و روابط ایران و آمریکا به طور مشروح پاسخ دادند.

امام خمینی چند خبرنگار آمریکایی را به حضور پذیرفتند و به سؤالات آنان درباره گروگان‏ها و روابط ایران و آمریکا به طور مشروح پاسخ دادند.