نسخه چاپی | ارسال به دوستان

بانوان عضو جهاد دانشگاهی اصفهان با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی از نقش بانوان در انقلاب و حفاظت از دستاوردهای آن تجلیل کردند.

بانوان عضو جهاد دانشگاهی اصفهان با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی از نقش بانوان در انقلاب و حفاظت از دستاوردهای آن تجلیل کردند.

مطالب مرتبط