نسخه چاپی | ارسال به دوستان

در پی محاصره منزل امام خمینی در نجف موج اعتراض از هرطرف بلند شد.

در پی محاصره منزل امام خمینی در نجف موج اعتراض از هرطرف بلند شد.