نسخه چاپی | ارسال به دوستان

به مناسبت آغاز سال تحصیلی امام خمینی پیامی فرستادند؛ امام خمینی به همة دست اندرکاران تعلیم و تربیت و نیز پدران و مادران سفارش کردند که مراقب باشند جوانان و فرزندانشان به دام گروهک‏های وابسته به شرق و غرب نیفتند.

به مناسبت آغاز سال تحصیلی امام خمینی پیامی فرستادند؛ امام خمینی به همة دست اندرکاران تعلیم و تربیت و نیز پدران و مادران سفارش کردند که مراقب باشند جوانان و فرزندانشان به دام گروهک‏های وابسته به شرق و غرب نیفتند.