نسخه چاپی | ارسال به دوستان

در آستانة انتخابات ریاست جمهوری امام خمینی خطاب به ملت ایران فرستادند و از مردم خواستند با صفوفی فشرده در انتخابات شرکت کنند و توطئه ابرقدرت‏ها را ناکام بگذارند.

در آستانة انتخابات ریاست جمهوری امام خمینی خطاب به ملت ایران فرستادند و از مردم خواستند با صفوفی فشرده در انتخابات شرکت کنند و توطئه ابرقدرت‏ها را ناکام بگذارند.