نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* به مناسبت میلاد حضرت مسیح (ع) امام خمینی پیامی خطاب به مسیحیان ایران و جهان فرستادند. امام خمینی ضمن حمله شدید به کارتر و آمریکا و تظاهرهای کارتر به دینداری فرمودند: «... ای ملت مسیح! چه شد که آقای کارتر در کشتارهای دسته جمعی ایران، ویتنام، فلسطین و دیگر مناطق به دعا برنخواست و تقاضای اکنون برای رسیدن به ریاست جمهوری ... دست به دعا برداشته و کلیساها را به آهنگ ناقوس فراخوانده است؟ ...».

* کارکنان بخش خبر و جهاد سازندگی در صدا و سیما با امام خمینی دیدار کردند. امام در بیاناتی اخلاقی فرمودند: «... جهاد نفس، جهاد اکبر است...». امام هدف انبیا را تربیت و پرورش انسان‏ها، و بی‏ایمانی را ریشه درگیری ها و اختلاف ها دانستند.

* خانواده شهید مفتح با امام خمینی دیدار کردند.

* به مناسبت میلاد حضرت مسیح (ع) امام خمینی پیامی خطاب به مسیحیان ایران و جهان فرستادند. امام خمینی ضمن حمله شدید به کارتر و آمریکا و تظاهرهای کارتر به دینداری فرمودند: «... ای ملت مسیح! چه شد که آقای کارتر در کشتارهای دسته جمعی ایران، ویتنام، فلسطین و دیگر مناطق به دعا برنخواست و تقاضای اکنون برای رسیدن به ریاست جمهوری ... دست به دعا برداشته و کلیساها را به آهنگ ناقوس فراخوانده است؟ ...».
* کارکنان بخش خبر و جهاد سازندگی در صدا و سیما با امام خمینی دیدار کردند. امام در بیاناتی اخلاقی فرمودند: «... جهاد نفس، جهاد اکبر است...». امام هدف انبیا را تربیت و پرورش انسان‏ها، و بی‏ایمانی را ریشه درگیری ها و اختلاف ها دانستند.
* خانواده شهید مفتح با امام خمینی دیدار کردند.